CV

Personalia: 
geboren 22 april 1967 te Bakhuizen, Friesland 

Opleiding: 
1985-1992 Eerstegraads lerarenopleiding tekenen/kunstgeschiedenis met keuzevak grafiek Rijkshogeschool Groningen, sector kunstvakopleidingen 'Minerva' 
1992-1993 Deeltijdstudie grafisch ontwerpen, Rijkshogeschool Groningen, sector kunstvakopleidingen 'Minerva' 

Groepsexposities en projecten: 
2005 Artik zoekt verbinding, Galerie De Wenende Maan, Appingedam 
2004 Aan tafel met Artik, Galerie De Groninger Kroon, Finsterwolde
2003 De 4 jaargetijden, Golden Zieltje, Termunterzijl 
2002 Artik, ICO-galerie, Assen 
2001 Portret in Woord en Beeld, Galerie Domino, Groningen 
2001 De Studie: model, Pictura, Groningen 
2001 CLB-galerie, Amsterdam 
2000 Simmersalon, Galerie BAS, Sneek 
2000 Woartels, Simmer 2000, o.a. Galerij Romein, Leeuwarden 
2000 Lustrumexpositie, galerie Briljant, Briltil 
2000 Grafiek, Openbare Bibliotheek, Groningen 
1999 Open Atelier Route Groningen 
1999 De Salon, Pictura, Groningen 
1998 Aankooptentoonstelling, Centrum Beeldende Kunst, Groningen 
1998 De Salon, gemeentehuis Eelde 
1997 De Salon, Galerie Briljant, Briltil 
1997 De Salon thema De mens, De Schierstins, Veenwouden 
1997 Geke Hankel, 25 jaar kunstenaarsmodel, De Permanente, Groningen 
1996 Najaarsexpositie Portretten, Galerie Lijn 2, Groningen 
1996 Zomerexpositie, Galerie Lijn 2, Groningen 
1995 Open Atelier Route Groningen 
1992 Solo-expositie, Museum De trije Gritenijen, Grou 
1991 Eindexamenexpositie Minerva, Martinihal, Groningen 

Opdrachten en aankopen: 
2000-2 Portretopdracht, Joh., Christina en Andrea Bult, particuliere opdrachtgever 
1999 Portretopdracht, 'Aafko', particuliere opdrachtgever 
1998 Aankoop Kunstuitleen, Centrum Beeldende Kunst, Groningen 
1998 Portretopdracht, 'Manita en Remco Grop', particuliere opdrachtgever 
1997 Portretopdracht, 'Johannes en Ellen Konst', particuliere opdrachtgever 
1996 Portretopdracht, 'Broers', particuliere opdrachtgever 
1993-4 Ontwerpopdracht (posters, folder en advertentie voor voorlichtingsdagen), RuG, vakgroep Pedagogiek, Andragogiek en Onderwijskunde, in samenwerking met Jolanda Smits. 

Publikaties:
 * Schuurman, J. "Romein-expositie 'Woartels' schot in de roos", Leeuwarder Courant, LC Cultuur,14 juli 2000, p. 9. 
* Jekel, P.E. "Terug naar het Friese 'heitel‚n'", UK, onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen, 29 juni 2000, p. 23 
* Schuurman, J. "Twaalf kunstenaressen van De Salon", Leeuwarden Courant, 19 april 1997 
* K. Pos, R. Grijpstra en H. Westerdijk. Geke Hankel, Model of the Masters, 25 jaar kunstenaarsmodel, Groningen 1997, p.92. 
* De Jong, M. "Marijke de Jong, in tekening, in houtfyk en skilderijen" in: Trotwaer, literÍr tydskrift, 1991, nr. 2, p.59.